Walang Paunawa sa Halimbawa ng Pagkakasunud-sunod at Mga Tip sa Pagsusulat

Kapag nagbitiw sa iyo mula sa isang posisyon, ang normal na pagsasanay ay ang magbigay ng dalawang linggo na paunawa sa iyong tagapag-empleyo. Ito ay nagbibigay sa iyo ng ilang oras upang balutin ang anumang mga proyekto, at nagbibigay-daan sa iyong tagapag-empleyo ng oras upang magplano para sa iyong kapalit. Gayunpaman, habang dapat mong gawin ang bawat pagsusumikap upang ipaalam sa iyong superbisor ng iyong pagbibitiw sa lalong madaling panahon, kung minsan ay nangangailangan ng mga pangyayari na agad kang umalis .

Ano ang pinakamainam na paraan upang magbitiw ng walang paunang pagbibigay ng iyong tagapag-empleyo?

Paano mo dapat hawakan kung ano ang maaaring maging isang mahirap na sitwasyon kapag kailangan mong i-resign kaagad o kung kailangan mong magbigay ng mas maikling paunawa kaysa sa karaniwang dalawang linggo na inaasahan ng karamihan sa mga employer? Bago gumawa ng anumang mga pagpapasya, repasuhin ang impormasyong ito kung dapat o hindi dapat tumigil nang walang abiso .

Sa sandaling magpasya kang umalis nang walang abiso, gamitin ang halimbawang sulat na resignation upang ipaalam sa iyong tagapag-empleyo na kailangan mong tanggihan kaagad, at hindi makapagbigay ng paunawa sa dalawang linggo. Mababasa rin sa ibaba para sa mga tip sa pagsulat ng isang sulat sa pagbibitiw o email nang walang abiso.

Mga Tip para sa Pagsulat ng Sulat ng Pag-resign nang Walang Paunawa

Narito ang ilang mga tip sa kung paano magsulat ng isang sulat na nagbitiw mula sa iyong trabaho nang walang abiso.

Pagbibitiw Gamit Walang Halimbawa ng Paunawa

Ang pangalan mo
Ang iyong Address
Ang iyong Lungsod, Estado, Zip Code
Iyong numero ng telepono
Ang email mo

Petsa

Pangalan
Pamagat
Organisasyon
Address
Lungsod, Estado, Zip Code

Mahal na Mr / Ms. Huling pangalan:

Mangyaring tanggapin ang liham na ito bilang abiso na nalilipat ako mula sa aking posisyon sa ABCD Company noong Setyembre 15. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi makapagbigay ng paunawa sa dalawang linggo. Ikinalulungkot ko na, dahil sa mga sitwasyon na hindi ko kontrolado, kailangan kong tanggihan kaagad.

Mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang proseso para sa pagtanggap ng aking huling suweldo at natitirang mga benepisyo.

Ikinagagalak kong kolektahin ang paycheck sa pamamagitan ng Human Resources, o maaari mong ipadala ito sa aking tirahan.

Maraming salamat para sa suporta na ibinigay mo sa akin sa panahon ng aking panunungkulan sa kumpanya. Pinahahalagahan ko ang iyong mga taon ng patnubay.

Taos-puso,

Handwritten Signature (hard copy letter)

Ang iyong Naka-type na Pangalan

Nagpapadala ng Mensaheng Email Pagbibitiw

Kung nag-email ka sa iyong sulat, narito kung paano magpadala ng iyong mensaheng email kasama kung ano ang dapat isama, proofing, double check na mayroon ka ng lahat ng impormasyong kailangan mo, at pagpapadala ng isang test message.

Ilista ang iyong pangalan at ang katotohanan na umaalis ka sa linya ng paksa: Ang Iyong Pangalan - Pagbibitiw. Isama ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay (email, telepono, at mailing address) sa iyong lagda sa ilalim ng iyong nai-type na pangalan sa halip na sa heading ng sulat.

Magbasa Nang Higit Pa: Mga Dahilan na Hindi Magkakaloob ng Dalawang Linggo Paunawa | Mga Mensaheng Email sa Pagbibitiw | | Mga Tip sa Pagsusulat ng Sulat sa Pagbibitiw | Ang Pagbibitiw at Hindi Nanggaling