Army BEAR Program

Programa ng Pagpapalawak ng Bonus at Pagbabalik (BEAR)

Ang Bonus Extension and Retraining (BEAR) Program ay idinisenyo upang tulungan ang pagkakahanay. Pinahihintulutan nito ang mga karapat-dapat na sundalo ng pagkakataon na pahabain ang kanilang enlistment para sa pormal na retraining sa isang kakulangan ng MOS (trabaho) na kasalukuyang nasa Programang Selective Reenlistment Bonus (SRB) at, matapos makumpleto ang retraining, ay iginawad ang bagong Primary MOS (PMOS) reenlist, at tumanggap ng isang SRB sa bagong iginawad na PMOS.

Ang mga layunin ng Programa ng BEAR ay upang maakit ang mga kwalipikadong sundalo sa ranggo ng SSG (E-6) at sa ibaba na kasalukuyang nagsisilbi sa isang overstrength / balanced MOS upang lumipat sa isang critically short SRB MOS.

Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat

Ang mga sundalo na nag-aaplay para sa BEAR Program ay dapat maging karapat-dapat para sa reenlistment alinsunod sa Army Regulation 601-280, kabanata 3, walang waiver, maliban sa PT test. Ang mga kinakailangang waiver ay dapat na maaprubahan ng naaangkop na awtoridad sa pag-apruba ng pag-apruba at naka-attach sa application. (Ang mga inaprubahang waiver para sa paglahok sa Programa ng BEAR ay may bisa para sa mga sundalo na nagnanais na muling iparehistro sa lugar ng pagsasanay o sa loob ng 90 araw pagkatapos ng pagdating sa panghuling yunit ng pagtatalaga. Ang mga sundalo na nagnanais na maghintay hanggang mahulog sila sa loob ng window ng pagiging karapat-dapat sa reenlistment ay dapat humiling ng pagwawaksi mula sa angkop awtorisadong pag-apruba ng awtoridad bago muling ma-reenlistment).

Pansamantalang inilalathala ng Army Personnel Command ang isang mensahe para sa lahat ng mga trabaho ng MOS, na tinatawag na "In / Out" na Mensahe ng Tawag. "Ang mensaheng ito ay naglilista ng mga MOS (mga trabaho), at mga ranggo, at isang hanay para sa" In "(unang haligi) , at isang colum para sa "Out" (ang pangalawang haligi).

Ito ay nagpapahiwatig kung ang mga re-trainees ay tinanggap sa MOS sa partikular na ranggo, at kung ang mga miyembro sa MOS / ranggo ay pinahihintulutan na mag-retrain. Halimbawa, kung ang haligi para sa isang tiyak na MOS / ranggo ay nagsasabing "(Y / N), na nagpapahiwatig na ang mga tao ay pinahihintulutan na muling mag-train sa MOS na iyon, ngunit walang sinuman ang pinahihintulutan na muling mag-train out sa MOS na iyon.

Upang mag-retrain sa ilalim ng Programa ng BEAR, ang mga sundalo ay dapat na nasa ranggo ng SSGT (E-6) at sa ibaba. Ang pamantayan ng pamantayan / MOS ay ang mga sumusunod:

Ang mga sundalo sa isang unang pagpapalista ay dapat na ranggo ng PFC (E-3) o mas mataas, at dapat na karapat-dapat na pahabain upang makumpleto ang 24 na Oras sa Serbisyo (TIS) pagkatapos makumpleto ang pagsasanay. Walang mga waiver ang isasaalang-alang. Maaari silang mag-aplay para sa Programa ng BEAR anuman ang katayuan ng mga tawag sa / labas. Ang mga sundalo ay naka-iskedyul upang makumpleto ang pagsasanay pagkatapos na sila ay nagsilbi ng minimum na 21 na buwan na oras sa serbisyo.

Ang mga eksepsiyon sa itaas ay ang mga sumusunod:

Ang mga sundalo, bukod sa paunang mga sundalong termino, ay hindi dapat na inalertuhan para sa reassignment sa oras na natanggap ang aplikasyon sa PERSCOM. Ang mga pang-matagalang sundalo ay maaaring mag-aplay para sa programa ng BEAR, kahit na sila ay naabisuhan ng nakabinbing assignment.

MOS 00B (Diver), CMF 18 (Special Forces - MOS 18B , 18C , 18D , 18E ), at CMF 98, (Mga Kilalang Intelligence - MOS 98C , 98G , 98H , 98J , 98K ) ng katayuan ng kanilang PMOS.

Ang mga sundalo na nag-aaplay para sa MOS 97B (Counter Intelligence Agent) ay dapat magpasa ng pahayag ng panayam, kinakailangang mga sanaysay, packet ng SBI, at mga kaugnay na form sa MI Branch, Attn: TAPC-EPL-M, bago isumite ang BEAR application. Ang pagpapaalam sa ganitong epekto ay dapat na sertipikado ng lokal na counterintelligence office.

Ang lokal na CI officer's POC at DSN: numero ay dapat kasama.

Ang mga sundalo ay kwalipikado para sa pagsasanay sa bagong MOS (ibig sabihin, mayroon ang kinakailangang ASVAB na iskor , at / o DLAB Score [kung kinakailangan] at matugunan ang anumang mga medikal na kinakailangan para sa bagong MOS). Ang mga miyembro ng militar ay pinahihintulutan na muling kunin ang ASVAB para sa mga layunin ng pagtutuos. Kapag ang ASVAB ay in-service, ang pagsubok ay tinatawag na "Testing Classification ng Sandatahang Lahi," ngunit ito ay eksaktong kaparehong pagsubok ng Armed Forces Vocational Aptitude Battery (ASVAB) na kinuha noong unang pagsali sa militar. Kung ang isa ay muling kukuha ng pagsubok, ang mga iskor na ginagamit para sa mga layunin ng muling pagsasanay ay ang LATEST na iskor sa pagsusulit, hindi ang pinakamataas.

Ang mga sundalo ay dapat inirerekomenda para sa paglahok sa Programa ng BEAR ng agarang kumander ng sundalo, na may rekomendasyon batay sa personal na panayam.

Ang sundalo ay dapat nakumpleto ng hindi bababa sa 2 taon ng aktibong serbisyo (12 buwan para sa 2-taong enlistees) at sa oras ng aplikasyon ay sa loob ng 15 buwan ng Tinantyang Oras ng Paghihiwalay (ETS). Bilang karagdagan, ang mga sundalo na nagsisilbi sa isang lugar sa ibang bansa ay dapat na sa loob ng 15 buwan ng normal na pagkumpleto ng paglilibot sa oras ng aplikasyon.

Mga Detalye ng Programa

Dapat na pahabain ng mga sundalo ang kanilang pagpapa-enroll upang magkaroon ng hindi bababa sa 24 na buwan ng serbisyo na natitira, matapos ang pagkumpleto ng pagsasanay.

Hindi sila kinakailangang muling iparehistro pagkatapos ng pagsasanay, o pagkatapos ng 24 buwan na extension period, ngunit - kung pipiliin nila na hindi, hindi nila matatanggap ang napiling reenlistment bonus para sa kanilang bagong MOS hanggang sa muling pag-reenlist (ang mga bonus ay hindi ibinibigay para sa mga extension ng enlistment , tanging kapag ang isang reenlists).

Ang mga assignment ay gagawin lamang sa mga utos na iyon (mga instalasyon) na may kasalukuyang wastong requisition para sa MOS kung saan sinanay.

Dapat ilista ng mga sundalo ang tatlong kagustuhan sa pagtatalaga sa, DA Form 4591-R (Mga Kagustuhan sa Pagtatalaga).

Ang karamihan ng mga naaprubahang kalahok ng BEAR ay dumalo sa pagsasanay ng TDY enroute sa isang bagong assignment. Bilang karagdagan, maraming natanggap na mga kalahok ang tumatanggap ng mga takdang-aralin sa ibang bansa at ang ilang pagnanais na umaasa sa paglalakbay. Ang mga kalahok ng BEAR ay hindi dapat pahabain o reenlist upang bigyang-kasiyahan ang SRRs para sa dependent na paglalakbay sa lumang istasyon ng tungkulin bago ang pag-alis para sa pagsasanay. Ang ganitong extension o reenlistment ay magbabawas, o kaya ay mawawalan ng karapatan ng sundalo ang SRB.

Kung nais ng sundalo na umaasa sa paglalakbay, dapat siyang magsumite ng isang kahilingan sa bawat AR 55-46 sa pagkawala ng pag-install. Ang AR 55-46 ay hindi nangangailangan ng sundalo na kumilos tungkol sa mga SRR sa panahong iyon. Kung ang kahilingan ng sundalo ay naaprubahan, ang pag-apruba ay ipapasa sa lugar ng pagsasanay kung saan ang sundalo ay sumasailalim sa pagsasanay; gayunpaman, walang gagawing pagkilos upang iproseso ang mga dependent ng kawal para sa paggalaw hanggang matagumpay na makumpleto ng sundalo ang pagsasanay, ay iginawad sa bagong MOS, at reenlists. Sa reenlistment, maaaring magawa ang mga pagkilos ng umaasa sa paglalakbay. Ang mga kalahok sa BEAR Program ay mabibigyan ng minimum na 30 araw na reenlistment leave kung nais. Ang site ng pagsasanay ay dapat humiling mula sa PERSCOM isang nabagong buwan ng pagdating upang pahintulutan ang oras para sa nais na pag-alis at umaasa sa paglalakbay. Sa hindi mangyayari dapat ang kalahok sa BEAR Program ay tinanggihan ang nakasalalay na paglalakbay dahil lamang sa kabiguang ma-reenlist o pahabain para sa layuning iyon sa pagkawala ng pag-install.

Ang mga sundalo na tumanggi sa mga tagubilin sa pagtatalaga sa ilalim ng Programa ng BEAR ay ipoproseso tulad ng ipinapakita sa ibaba, sa seksyon na "Pag-alis mula sa Programa."

Ang isang SRB ay binabayaran lamang para sa "karagdagang obligadong serbisyo" at anumang oras na natitira sa pagpapalawig ng enlistment na isinasagawa sa pagpasok sa Programa ng BEAR ay itinuturing na "dating obligadong serbisyo." Ang isang SRB ay hindi mababayaran para sa anumang walang takdang oras na natitira sa pagpapalawig ng pagpaparehistro sa oras ng reenlistment kasunod ng matagumpay na pagkumpleto ng pagpapalista sa bagong PMOS.

Ang mga sundalo na nakikilahok sa Programa ng BEAR ay maaaring patawarin hanggang 24 na buwan ng "dating obligadong pinalawig na serbisyo" kung ibabalik sila sa loob ng 90 araw pagkatapos makumpleto ang pagsasanay.

Ang mga extension na lumahok sa Programa ng BEAR ay natapos bilang kondisyon ng pagtanggap sa programa. Ang pagkansela ng extension ay hindi pinahintulutan para sa mga sundalo na boluntaryong bawiin ang programa o kung sino ang hindi sinasadyang inalis mula sa programa para sa anumang kadahilanan (iyon ay, akademikong pagkabigo, parusa sa ilalim ng Uniform Code of Military Justice ). Ang sundalo ay itinuturing, sa alinmang kaso, na natanggap ang benepisyo ng extension.

Pag-alis mula sa Programa

Ang mga sundalo ay maaaring humiling ng pagpalaya mula sa programa para lamang sa kahirapan o mahabagin na mga dahilan. Ang mga sundalo na inilabas mula sa programa ay hindi isasaalang-alang para sa muling pagpasok sa programa, maliban kung ang dokumentasyon ay ibinigay upang ipahiwatig ang mga dahilan para sa pag-alis ay hindi na umiiral.

Ang mga sundalo na nabigo upang makumpleto ang pagsasanay ay aalisin mula sa programa, maliban kung inirerekomenda ng komandante ng yunit ng pagsasanay na sila ay mananatili at muling itinakda para sa isang kasunod na petsa ng klase.

Kapag kinakailangan ang paglabas o pag-alis mula sa programa, ang sundalo ay magiging:

  1. Kinakailangan upang makumpleto ang panahon ng serbisyo kung saan siya pinalawak sa ilalim ng programa.
  1. Reklasipikado, kung angkop, at muling ipinagkaloob ayon sa mga pangangailangan ng Army.

Antas ng Award ng Pinipili na Reenlistment Bonus (SRB)

Tandaan: Tingnan ang aming pahina ng Impormasyon sa SRB.

Ang mga sundalo na may mas mababa sa 6 na taon ng aktibong serbisyo ng Federal sa oras ng aplikasyon para sa Programa ng BEAR ay hindi maaprubahan para sa pagpapalit ng tarangkahan sa isang MOS sa ilalim ng mga probisyon ng Programa ng BEAR kung malinaw na sa pagtatapos ng pagsasanay ang sundalo ay mahuhulog sa zone B at ang MOS na kung saan siya ay nag-aaplay ay hindi itinalaga para sa isang zone B bonus.

Ang mga sundalo na ito ay maaaring mag-aplay para sa naturang MOS bilang isang normal na pagkilos ng pagkalkula, kung kwalipikado naman. Ang mga sundalo na may mas mababa sa 6 na taon ng aktibong serbisyo sa panahon ng aplikasyon na babagsak sa zone B habang nasa pagsasanay, maaaring mag-aplay para sa isang MOS sa BEAR Program na itinalaga para sa pagbabayad sa zone B at partikular na maaprubahan para sa zone B, kahit na sa oras na lumalawak ang sundalo siya ay nasa zona pa rin. Dapat bang bawasan, dagdagan o alisin ang tagaplano ng zone B, ang sundalo ay pinahintulutan ang antas kung saan ang una ay naaprubahan o ang antas sa panahon ng reenlistment, alinman ang mas mataas .

Ang mga sundalo sa ranggo ng CPL (P) o SPC (P), na may mas mababa sa 6 na taon ng aktibong serbisyo ng Federal, na nag-aplay para sa pagpasok sa BEAR Program para sa pagsasanay sa isang MOS na walang zone B multiplier para sa kanilang ranggo, at sino ang babagsak sa zone B bago makumpleto ang pagsasanay, maaaring maaprubahan para sa isang zone B SRB sa antas ng SGT.

Ang mga sundalong ito ay makakatanggap ng isang SRB na nakalkula sa antas ng B B SRB na nakalista para sa SGT na may bisa sa oras ng extension o sa oras ng reenlistment, alinman ang mas mataas. Ang pagkamit ay makukumpirma ng PERSCOM sa pag-apruba ng aplikasyon ng BEAR ng sundalo.