Inilalarawan ng Army Paglalarawan ng Trabaho

Basic Job Description

Tandaan: Hindi ito isang trabaho sa antas ng entry.

Nagtitinda, nag-uutos at nagsisilbi bilang senior na miyembro na inarkila para sa mga aktibidad sa SF. Tren at nagpapanatili ng kasanayan sa lahat ng mga pangunahing tungkulin na nauugnay sa Espesyal na Lakas. Nagsasagawa ng mga tungkulin sa administratibo, pagpapatakbo at pagsasanay sa panahon ng mga gawain ng ODA sa paghahanda sa misyon (paghihiwalay) at sa panahon ng operasyon. Nagsasagawa ng pagpaplano ng pinagsamang, pinagsama at koalisyon at sinusubaybayan ang mga pagpapatakbo para sa mas mataas na punong-himpilan, mga pangunahing utos at mga pinagsamang utos.

Nagsasagawa ng mga senior leadership, kawani, at mga tungkulin sa pagsasanay sa loob ng mga espesyal na pwersa.

Impormasyon sa Pagsasanay

N / A

Kinakailangan ng Kalidad ng ASVAB : N / A

Security Clearance : Lihim

Kinakailangang Lakas : N / A

Kinakailangan sa Pisikal na Profile: 111221

Iba pang mga kinakailangan

Katulad na mga Sobiyet na Paninirahan

Walang trabaho sa sibilyan na direktang katumbas ng MOS 18Z. Gayunpaman, ang mga sumusunod na trabaho sa sibilyan ay gumagamit ng mga kasanayan na binuo sa pamamagitan ng pagsasanay at karanasan ng MOS 18Z.